Association between hemoglobin glycation index and cardiometabolic risk factors in Korean pediatric nondiabetic population
Bora Lee, You Jung Heo, Young Ah Lee, Jieun Lee, Jae Hyun Kim, Seong Yong Lee, Choong Ho Shin, Sei Won Yang
Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2018;23(4):196-203.   Published online 2018 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.6065/apem.2018.23.4.196
Citations to this article as recorded by Crossref logo
High Hemoglobin Glycation Index Is Associated With Telomere Attrition Independent of HbA1c, Mediated by TNF╬▒
Lu Lyu, Jie Yu, Yiwen Liu, Shuli He, Yuan Zhao, Mengya Qi, Fan Ping, Lingling Xu, Wei Li, Huabing Zhang, Yuxiu Li
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2022; 107(2): 462.     CrossRef
Association of hemoglobin glycation index with cardiovascular risk factors in non-diabetic adults: A cross-sectional study
Suryapriya Rajendran, Sasmita Mishra, Manju Madhavanpillai, Vishnupriya G
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.2022; 16(9): 102592.     CrossRef
Association of haemoglobin glycation index with outcomes in patients with acute coronary syndrome: results from an observational cohort study in China
Jiayu Li, Yanguo Xin, Jingye Li, Li Zhou, Hui Qiu, Aidong Shen, Hui Chen, Hongwei Li
Diabetology & Metabolic Syndrome.2022;[Epub]     CrossRef
Dietary patterns, oxidative Stress, inflammation and biological variation in hemoglobin A1c: Association and Mediation analysis in a rural community in north China
Lu Lyu, Jie Yu, Yiwen Liu, Shuli He, Yuan Zhao, Mengya Qi, Na Yang, Liyun He, Jialu Wang, Fan Ping, Lingling Xu, Wei Li, Huabing Zhang, Yuxiu Li
Diabetes Research and Clinical Practice.2022; 194: 110154.     CrossRef
The Relationship Between Hemoglobin Glycation Variation Index and Vitamin D in Type 2 Diabetes Mellitus
Zelin Li, Fei Wang, Yujiao Jia, Feiyue Guo, Shuchun Chen
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy.2021; Volume 14: 1937.     CrossRef
Association Between Hemoglobin Glycation Index and Risk of Cardiovascular Disease and All Cause Mortality in Type 2 Diabetic Patients: A Meta-Analysis
Jian-di Wu, Dong-liang Liang, Yue Xie, Mei-yu Chen, Hai-hong Chen, Dan Sun, Hui-qi Hu
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
High hemoglobin glycation index is associated with increased systemic arterial stiffness independent of hyperglycemia in real-world Japanese population: A cross-sectional study
Daiji Nagayama, Yasuhiro Watanabe, Takashi Yamaguchi, Atsuhito Saiki, Kohji Shirai, Ichiro Tatsuno
Diabetes and Vascular Disease Research.2020; 17(5): 147916412095862.     CrossRef
Association of hemoglobin glycation index and its interaction with obesity/family history of hypertension on hypertension risk: a community-based cross-sectional survey
Jing Mi, Jian Song, Yingying Zhao, Xuesen Wu
BMC Cardiovascular Disorders.2020;[Epub]     CrossRef